-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
********************************************************************
Sekretariat Szkoły
 w dniu 27,28,29 grudnia
 czynny będzie w godzinach od 8 do 14:00
***********************************************************************
W zakładce Słuchacz-> egzaminy zawodowe znajduje się wykaz pomocy dla zdającego na egzamin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga ! Klasy : 3gg, 3gp, 3hg, 3hp, 3mg, 3mp, 3fr oraz 3h
W wiadomościach na e-dzienniku zostały przesłane Państwu informacje
dotyczące egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji styczeń 2024r.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z terminami.
Ho…ho…ho… 
Podczas dzisiejszych lekcji zawitał u nas Mikołaj z Panią Mikołajkową 🎅 
Każdy grzeczny Słuchacz otrzymał prezencik w postaci słodkości🎁 
Przerwy umilała nam świąteczna muzyka 🎼 
Dla nauczycieli został przygotowany świąteczny poczęstunek 🎄 
Wszyscy chociaż na chwilę poczuliśmy magię nadchodzących świąt. 

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 
Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój,
wytchnienie i radość, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem,
pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! 
 życzy: Dyrekcja
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 
Najbliższe zajęcia odbędą się 27,28 października 
 ( dla Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie technik usług fryzjerskich-28,30 października). 
 
Wszystkie zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 będą odbywały się w budynku na ul. Nowy Świat 41 ,, na gazach". 

 Godziny pracy Sekretariatu: 
 od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 15:00 na ul. Żwirki i Wigury 2 ,, na różowej" 
 podczas zjazdów: w piątki od 15:15 do 19:00, w soboty od 9:00 do 14:00 ,, na gazach"
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 
dla klas pierwszych odbędzie się 15 września o godzinie 15:45 
w budynku na ulicy Nowy Świat 41. 
(Po rozpoczęciu otrzymają Państwo plany zajęć, wg których będą mieli Państwo zajęcia)


Klasy kontynuujące naukę zaczynają zajęcia 15 września od godziny 16:05
w budynku na ulicy Nowy Świat 41.  

TERMINY ZJAZDÓW
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 
 ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ ( TECHNIK ADMINISTRACJI, BHP) 
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

 Wrzesień 
15,16.09.2023r. 
29,30.09.2023r.

 Październik 
06,07.10.2023r. 
27,28.10.2023r. 

Listopad 
17,18.11.2023r. 
24,25.11.2023r. 

 Grudzień 
08,09.12.2023r. 
15,16.12.2023r. 

 Styczeń 
12,13.01.2024r. 
    19,20.01.2024r.    

TERMINY ZJAZDÓW 
DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 
W ZAWODACH: 
- TECHNIK HANDLOWIEC 
- TECHNIK USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
-TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 Wrzesień 
15,16.09.2023r. 
29,30.09.2023r. 

 Październik 
06,07.10.2023r. 
27,28.10.2023r. 

 Listopad 
03,04.11.2023r. 
17,18.11.2023r. 
24,25.11.2023r. 

 Grudzień 
08,09.12.2023r. 
15,16.12.2023r. 

 Styczeń 
12,13.01.2024r. 
19,20.01.2024r. 

TERMINY ZJAZDÓW
 DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 
 W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 Wrzesień 
16,18.09.2023r. 
30.09.2023r. i 02.10.2023r. 

 Październik
 07,09.10.2023r. 
28,30.10.2023r. 

 Listopad 
04,06.11.2023r. 
18,20.11.2023r. 
25,27.11.2023r. 

 Grudzień 
09,11.12.2023r. 
16,18.12.2023r. 

 Styczeń 
13,15.01.2024r. 
   20,22.01.2024r.   
Sekretariat Szkoły będzie działał we wrześniu: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 
na ulicy Żwirki i Wigury 2 
podczas zjazdów: piątek od 15:15 do 19:00, sobota od 9:00 do 14:00 
na ulicy Nowy Świat 41  
Uwaga klasa II BHP!! 
 Deklaracje na egzamin zawodowy są do odbioru w Sekretariacie.
 Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji,
w dniu 15 września na zajęciach z opiekunem klasy- Panem Łukaszem Góreckim.
 Deklaracje obowiązkowo należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września! 
Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, żeby ukończyć szkołę. 
Uwaga klasy IV liceum!
 Deklaracje wstępne na egzamin maturalny należy złożyć do dnia 30 września 2023 r. W szkole będzie możliwość skorzystania z pomocy elektronicznego złożenia e-deklaracji w dniu 15 oraz 29 września
w godzinach od 15:30 do 17:00. 
Deklaracje na poprawkowy egzamin zawodowy
w sesji zimowej 2024 należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 15 września.
Matura w sesji poprawkowej odbędzie się 22.08.2023 r.
o godz. 9:00 ( ul. Nowy Świat 41)
Sekretariat Szkoły w dniu 14.08.2023r. będzie zamknięty.
Świadectwa dla absolwentów Szkoły Policealnej
(  w zawodzie technik administracji)
będą wydawane w Sekretariacie od dnia 17 lipca
w godzinach od 8:00 do 14:00.
NABÓR DO SZKOŁY 2023/2024
   Wszystkie egzaminy maturalne odbędą się
w budynku Szkoły ( ul. Żwirki i Wigury 2)
Sekretariat Szkoły CKD
w dniu 2 maja będzie zamknięty
Godziny otwarcia Sekretariatu w okresie świątecznym:
06.04.2023r. 8:00-14:00
07.04.2023r. 8:00-10:00
11.04.2023r. 8:00-14:00

22 marca 2023 roku, uczestniczyliśmy w VIII Festiwalu Zawodów. 
Festiwal Zawodów ma na celu przedstawienie bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, zachęcenie młodzieży szkolnej do poszukiwania tradycyjnych oraz nowych, interesujących zawodów oraz technologii proponowanych przez przedsiębiorców, wskazanie kierunków edukacji, które umożliwią znalezienie zatrudnienia
na lokalnym, krajowym ale także europejskim rynku pracy. 

Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość udziału:🙂 
Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. 
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim  
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 

Oto krótka fotorelacja z tego dnia📌

EGZAMIN ZAWODOWY-CZERWIEC 2023 !

 W zakładce SŁUCHACZ->EGZAMIN ZAWODOWY znajdują się informacje dotyczące organizacji egzaminu zawodowego
 ( harmonogram, terminy, materiały i przybory pomocnicze, informatory itd.)
EGZAMIN MATURALNY !

W zakładce SŁUCHACZ->EGZAMIN MATURALNY znajdują się informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego
( harmonogram, terminy, materiały i przybory pomocnicze, informatory itd.)
MATURA MAJ 2023 r.
Deklaracja na egzamin maturalny dla absolwentów Szkoły, musi zostać złożona najpóźniej do dnia 07 lutego 2023 r.
STYCZEŃ 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

EKA.01  ( praktyczny- technik administracji)  09.01.2023 r. godz. 9:00
BPO.01 ( praktyczny- technik bhp) 09.01.2023 r. godz. 9:00


BPO.01 ( pisemny-technik bhp) 12.01.2023 r. godz. 10:00, 12:00, 14:00
( Szczegółowy podział dotyczący egzaminu pisemnego otrzymali Państwo na e-dzienniku).Zamieszczamy dla Państwa terminy zjazdów
 na II semestr roku szkolnego 2022/2023.


Sekretariat Szkoły 
w dniu 31.10.2022 r.
będzie zamknięty.
Godziny lekcyjne w CKD do e-dziennika.
Szanowni Słuchacze, 
przypominamy o konieczności zalogowania się w dzienniku elektronicznym. 
Proszę przed każdym zjazdem sprawdzać w e-dzienniku aktualny plan zajęć oraz ewentualne zmiany w planie i zastępstwa!
Logowanie do Gmaila i do dziennika następuje poprzez e-mail, który otrzymali Państwo na zajęciach. 
Instrukcja logowania do dziennika została wysłana na adresy e-mail.
W razie problemów proszę o kontakt z Sekretariatem.
Uwaga! 
 Słuchacze Szkoły Policealnej ( klasa II h -technik bezpieczeństwa i higieny pracy) Deklaracje na egzamin zawodowy należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do dnia 15 września. Przypominamy, że podejście do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe, aby ukończyć Szkołę.
Opłaty za Szkołę można dokonywać gotówką w Sekretariacie Szkoły lub przelewem. 


 CENTRUM KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH JANINA MUSIAŁ UL. ŻWIRKI I WIGURY 2, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI 

 Nr konta 67 1090 1434 0000 0000 4304 0784 

 OBOWIĄZKOWO W TYTULE PROSZĘ PODAWAĆ: SWOJE IMIĘ, NAZWISKO ORAZ KLASĘ 
Deklaracje na egzamin poprawkowy
z matury należy złożyć w Sekretariacie
do dnia 
07 lutego 2023 roku.
Zamieszczamy zaktualizowane terminy zjazdów.
 Szczegółowe plany zajęć otrzymają Państwo na rozpoczęciu roku. Rozpoczęcie roku szkolnego - 09.09.2022 r. o godzinie 15:30 na hali sportowej. ( Po rozpoczęciu roku szkolnego odbędą się zajęcia dla 
Słuchaczy, którzy mają w tym dniu planowo zjazd. 

 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna- wszystkie zajęcia odbywać się będą w piątki popołudniami oraz w soboty od rana. Szkoła Branżowa II Stopnia: technik pojazdów samochodowych (po gimnazjum i szkole podstawowej), technik handlowiec (po gimnazjum i szkole podstawowej), technik usług gastronomicznych (po gimanzjum)- wszystkie zajęcia odbywać się będą w piątki popołudniami oraz w soboty od rana. 

 Szkoła Branżowa II Stopnia: technik usług fryzjerskich (po gimazjum oraz szkole podstawowej)- wszystkie zajęcia odbywać się będą w soboty popołudniami oraz w niedzielę od rana. 

 Szkoła Branżowa II Stopnia: technik usług gastronomicznych (po szkole podstawowej)- wszystkie zajęcia odbywać się będą w piątki popołudniami i w niedzielę od rana.
TERMINY ZJAZDÓW 
 DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH: 
 - TECHNIK USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( PO PODSTAWÓWCE) 


 SEMESTR I 
2022/23 
Wrzesień 
09,11.09.2022 r. 
23,25.09.2022 r. 

Październik 
07,09.10.2022 r. 
21,23.10.2022 r. 

 Listopad
 04,06.11.2022 r. 
18,20.11.2022 r. 
25,27.11.2022 r. 

 Grudzień 
02,04.12.2022 r. 
16,18.12.2022 r. 

 Styczeń 
13,15.01.2023 r. 
20,22.01.2023 r. 
TERMINY ZJAZDÓW 
 DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH: 
 - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ( PO PODSTAWÓWCE) 
 -TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (PO GIMNAZJUM) 


 SEMESTR I 
2022/23 
Wrzesień
 10,11.09.2022 r. 
24,25.09.2022 r.

 Październik 
08,09.10.2022 r.
 22,23.10.2022 r. 

 Listopad 
05,06.11.2022 r. 
19,20.11.2022 r.
 26,27.11.2022 r. 

 Grudzień 
03,04.12.2022 r. 
17,18.12.2022 r.

 Styczeń 
14,15.01.2023 r.
 21,22.01.2023 r.
EGZAMIN MATURALNY
(POPRAWKOWY)

Odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.
o godzinie 9:00 w Szkole,
ul. Żwirki i Wigury 2
Świadectwa ukończenia
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych będzie można odbierać
od 3 czerwca 2022 r. w Sekretariacie.

Sekretariat
Szkoły w dniu 21.05.2022 r. będzie zamknięty
EGZAMIN PISEMNY ( KOMPUTEROWY ) 
Kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 

data : 03.06.2022 r. godz. 10:00, 12:00, 14:00 

miejsce: sala 123 

( Szczegółowy harmonogram wysłany został w aplikacji Classroom) 
EGZAMIN PRAKTYCZNY ( DOKUMENTACJA) 
Kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 

data: 01.06.2022 r. godz. 9:00 

miejsce: sala gimnastyczna
Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.


Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
-kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

EGZAMIN ZAWODOWY
TERMINY ZJAZDÓW NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Przypominamy, że ostatni zjazd semestru I odbędzie się 14,15 stycznia 2022 r.

( terminy zjazdów zostały oznaczone kolorem czerwonym )
PODZIAŁ KLAS
( listy będą w miarę możłiwości na bieżąco aktualizowane)

Liceum Ogólnokształcące 

                                                                                                                    I A


Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                   II A


Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                  II C


Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                  III A


Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                   III C


Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                   III D


 Liceum Ogólnokształcące

                                                                                                                     III E


Szkoła policealna

                                                                                 I h- technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Szkoła policealna

                                                                                                   I b- technik administracji


                                                                                                         Szkoła policealna
                                                                                                     II b- technik administracji


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się  10 września 2021 r. o godzinie 16:00 w budynku Szkoły. W ramach rozpoczęcia będzie spotkanie z opiekunami klas, na którym otrzymają Państwo plany zajęć i wszystkie najważniejsze informacje. Następnie odbędą się lekcje. 


Listy klas wraz z przydziałem do sal lekcyjnych zostaną opublikowane na stronie Szkoły 7 września 2021 r.

W przypadku zmian formy rozpoczęcia lub innych okoliczności spowodowanych pandemią wszelkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco.


PRZEWIDYWANE TERMINY ZJAZDÓW NA SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2021/2022:EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI CZERWIEC 2021 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZANEGO W 2021 ROKU.
Przypominamy, że egzamin maturalny w formie ustnej jest przeprowadzany dla tych osób, którym wynik  potrzebny jest aby zabrać udział w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOŻNA KORZYSTAĆ NA MATURZE
 
 
PRÓBNE ARKUSZE MATURALNE
 
Poniżej znajduje sie link do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na stronie CKE zamieszczone są próbne arkusze maturalne.
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Informujemy, iż Sekretariat Centrum Kształcenia dla Dorosłych działa zdalnie aż do odwołania.
W razie informacji lub pytań proszę o kontakt:
tel. -605895383
e-mail: poczta@ckdgrodzisk.pl

Szanowni Słuchacze!

W związku z  Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od jutra (24 października 2020 r.) do dnia 08 listopada 2020 r.  zajęcia w formie stacjonarnej zostają zawieszone.


Zajęcia w  dniu 24 października 2020 r. oraz zjazd 06,07.11.2020 r. odbędzie się zdalnie.

 

PRZYPOMINAMY !!!

23.10.2020 r. do Szkoły na zajęcia przychodzą klasy: I A, IIC, IID. IIE, IIIC, Ib, IIb, II h

 

Słuchacze, zdalne nauczanie  będzie odbywało się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Proszę pilnować godzin lekcji. Podczas lekcji będzie wykorzystywana aplikacja classroom i/lub Meet. Słuchacze mogą łączyć się z nauczycielami również przy pomocy smartfonu.

Bieżące zmiany i najnowsze informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ckdgrodzisk.pl i na Facebooku szkoły.


Pozdrawiam
Sławomir Kwaśny

Dyrektor Szkoły

UWAGA!!!
 
Szanowni Słuchacze!
 
W związku z tym, że przechodzimy na nauczanie hybrydowe (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 16.10.2020 r.) wprowadzamy  zmiany tymczasowo, tylko na ten zjazd.
Dokładne informacje na kolejne zjazdy zostaną przekazane później.

Harmonogram wyłącznie na zjazd 23-24.10.2020!!!
Wyłącznie na najbliższym zjeździe na zdalne nauczanie przechodzą następujące klasy: 
II A, III A, III D, III E

Naukę stacjonarną w szkole mają następujące klasy: 
I A, II C, II D, II E, III C, I b, II b, II h
 
Słuchacze, którzy przechodzą na zdalne nauczanie będą mieli prowadzone lekcje zdalnie, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Proszę pilnować godzin lekcji. Podczas lekcji będzie wykorzystywana aplikacja classroom i/lub Meet. Słuchacze mogą łączyć się z nauczycielami również przy pomocy smartfonu.
Bieżące zmiany i najnowsze informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ckdgrodzisk.pl i na Facebooku szkoły.
 

                                                                                                       Pozdrawiam
                                                                                                       Sławomir Kwaśny
                                                                                                       Dyrektor Szkoły
Rekrutacja do Szkół na rok szkolny 2020/2021 
 
W zakładce ,,Nabór do Szkoły" zamieściliśmy dla Państwa: ofertę kształcenia, kwestionariusz
oraz opis kierunków kształcenia.

KONSULTACJE

GODZINY KONSULTACJI
05.06.2020 R.

 

MATURA 

WSZYSTKIE NAJNOWSZE

INFORMACJE

EGZAMIN ZAWODOWY

WSZYTSTKIE NAJNOWSZE 

INFORMACJE


 

Zawieszenie zajęć

Wszystkie najważniejsze informacje 

dotyczące organizacji Szkoły w tym czasie.

Wizyta w Instytucie

Zaproszenie

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wydarzenia w CKD

Jak zmienić lekcję historii i polskiego aby nie były nudne???

 

Kosmetyczki

Festiwal Zawodów organizowany przez ZST    im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zastępstwa

Zastępstwa nauczycieli

 
Copyright (c)2022, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5182
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem